tisdag 8 januari 2013

Balälgar och fällhorn

Förra veckan upptäckte vi vid Angjärv i Lappfors att en flock älgar börjat angripa och äta av ensilagebalar på en åker. Dessutom hittade vi ett fällhorn av en älg på samma plats. Tyvärr hittades endast ena hornet (två taggar) även om vi sökte en del runt omkring i hopp om att hitta andra hornet. Ofta fäller älgarna båda hornen inom en mycket kort tid och inom ett begränsat område. Det är mycket sällan man nuförtiden hittar fällhorn och riktigt tur skall man förstås ha om man skall hitta båda hornen. Förra våren hittade en kund också ett fällhorn längs Utterleden i Lappfors. Detta horn var betydligt större med 5 taggar om jag inte minns fel. I övrigt har jag endast hittat ett fåtal horn i terrängen trots att jag är mycket ute i naturen.

Älgarna har gått loss på rundbalar i Lappfors. Fällhorn i förgrunden.
Att älgarna äter av ensilagebalar är ett relativt nytt fenomen. De första älgarna som lärde sig äta av ensilagebalar i våra trakter fanns i Eugmo. Där orsakade en grupp på närmare 20 älgar stora förluster för en jordbrukare under några år som dock fick en frikostig skade-ersättning. Därför hade han inte så värst stor brådska att hämta hem balarna. År 2010 vandrade en grupp älgar från Eugmo till vinterbetesområdet i Skrattlass, Esse som så många år förr. Enligt min teori är det dessa älgar som lärt upp älgarna i Esse att äta av balarna. För detta fenomen att älgarna äter av rundbalarna är nästa okänt i resten av Österbotten och Finland. År 2010 började det dyka upp skador på balarna i Esse och flera jordbrukare fick ersättning. De största skadorna fanns vid den lilla skogsåkern Stövelkärret i Kiisk där älgarna i lugn och ro åt upp närmare 40 balar under vinterns lopp. När jordbrukaren skulle hämta hem balarna på vårvintern var nästan alla balar uppätna och resten förstörda. Hela åkern såg ut som en beteshage med massor av älgdynga över hela området och med vit plast i trasor som fladdrade i åkerkanten. Det ställe som älgarna nu ätit av balarna är samma som ifjol. Jag kontaktade bonden som äger balarna och han skulle hämta hem dem direkt för att undvika ytterligare skador. Oftast är det balar som lämnas på någon avlägset belägen skogsåker som drabbas, men jag har även sett när älgar dagtid stått och ätit av rundbalar i Jeussen endast ca 50 meter från den livligt trafikerade Åsbackavägen. Problemet är ju ganska lätt att åtgärda, det är ju bara för jordbrukaren att köra hem balarna. Av olika skäl är det dock i praktiken svårare. Dels kan en del åkrar och vägar vara blöta under hösten och man måste vänta tills tjälen kommer så att marken håller en tung traktor. Dels är det förstås många jordbrukare som har så bråttom nuförtiden att man gärna skulle lagra balarna vid åkern för att köra hem dem sen under vintern då arbetsmängden är mindre. Nu går detta dock inte längre då älgarna har lärt sig hitta en lättillgänglig och näringsrik föda.

Stövelkärret våren 2010. Närmare 40 rundbalar uppätna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar