måndag 28 januari 2013

Flygräkning av älg

Flygräkningen samlade en stor publik vid Sexsjö jaktstuga
Förra veckan mellan onsdag och fredag  koordinerade jag flygräkningen av älg inom Pedersörenejdens jaktvårdsförenings område (Pedersöre, Larsmo och Jakobstad). Inventeringen avslutades på fredagen vid middagstiden och vi hittade sammanlagt 183 älgar, vilket är något mindre än under de två senaste åren (193 st år 2012) och (203 st. 2011). Flygräkningen har startat från Sexsjö där lokala jägare gjort i ordning en fin landningsbana på sjöisen. Vi har haft PNS jaktstuga vid Sexsjö som bas för inventeringen och där har som mest ett trettital jägare samlats som publik och för att ventilera jaktfrågor.
 
I dylika öppna plantskogar vilar oftast älgarna på dagen och kan räknas från flygplanet
Flygplanet som används för flygräkningen
Flygräkningen sker från ett litet Cessna flygplan årsmodell 1953 och med den erfarna piloten Jouko Jänisoja från Vasa vid spakarna. Dessutom deltar en kartläsare och två inventerare. Sammanlagt ryms med nöd och näppe 4 personer i flygplanet. Inventeringen sker från flygplanet som flyger på ca 150 meters höjd och med en fart på ca 100 km/h. Älgarna tar daglega nästan uteslutande i unga plantskogar där trädhöjden är under 2 meter och de syns då tydligt från flygplanet. Man kurvar fram och tillbaka med flygplanet och inventerar bit för bit. Alla älgar hittar man givetvis inte, men inventeringen ger ändå en mycket bra bild av älgstammens utveckling och är utan tvekan den bästa metoden att uppskatta älgstammens storlek. Jag deltog endast i en runda i år, när vi rundade skärgården i Larsmo och Eugmo. Alla klarar inte av att vara med på inventeringen eftersom man börjar må dåligt och i värsta fall börjar spy när flygplanet kurvar på fram och tillbaka. Denna gång började jag också må lite illa och valde därför att vara med endast på en flygtur. Det är annars otroligt intressant att se sina jaktmarker uppifrån. Så mycket andra djur än älgar ser man dock inte. Några vitsvanshjortar samt en del korpar, orrar och tjädrar såg man också. När man hade flygit över Jeppo och Vörå hade piloten också sett lodjur som tagit daglega uppe på en sten. Något sådant såg vi inte i Pedersörenejden även om lodjursrapporterna har strömmat in de senaste dagarna. Bifogar resultatet från flygräkningen.

Resultat från flygräkningen 2013 i Pedersörenejden
KUSTEN Antal älgar Anmärkning
Sundby-Karby 15 Degernäs 1, Vargskogen 3, Vannäsbackmossen 6, Dalaberget 5
Larsmo  7 Rörträsket 2, Risöhäll 1, Leden 3, Bastuhamnen 1
Eugmo  15 Bosund 4, Björnvik 3 + 4, Byrkön 2, Malen 1, Bockholmen 1
Skärgårdsholmarna  5 Stora Grundören 2, Hällören 2, Fallskäret 1
Lövö  4 Invid riksåttan (Loholmen) 2+2
KUSTEN TOTALT 46  
ESSE Antal älgar Anmärkning
Esse, Skrattlass  40 Bl.a. Rävaträskmossen 9, Storbacken 4, Skrattlassharju 4, Hepovatten 2+2+2
Lappfors, Angjärv 7 Angbacken 3+3, Lillsvedjebacken 1
Lappfors 7 Övjärv 2, Mastbacken 2, Lillträsket 1, Högkullbacken 2
Esse, Nådjärv-Spänbacken 4 Spänbacken 2, Avelmossen 2
Överlappfors, Långsjö 11 Söder om Dömmossvattnet 9, Långsjö 2
Huvudsjö-Särs  16 Huvudsjö 6, Östermossbacken 2, Trångsundsbacken 3, Töllisbacken 3+2
ESSE TOTALT 85  
PURMO Antal älgar Anmärkning
Nederpurmo 3 Klockarsmossen 3
Kauhajärv 6 Lill-Kauha 3+2, Kasackbacka 1
PNS 3 Stenbacken-Saarimossen 2+1
Överpurmo  11 Brännona 2+2, Höglundsbacken 4, Sandnabba 3
Stipik-Trekanten  10 Finnabba 4+4, Abborrvattenberget 1, Lampmossen 1
Nåpi 12 Västermossen 4+1, Pattmyran 3, Askholmen 2, Nåpisjön 2
Forsby  7 Brantbackberget 2, Köyhä 1, Lastbacken 2, Hermelinsmossen 2
PURMO TOTALT 52  
Totalt 183  


 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar