onsdag 12 mars 2014

Ett säkert vårtecken

Ingen kan väl ha undgått att svanarna återkommit i stora mängder. Sångsvanen är ju en av de tidigaste flyttfåglarna som återvänder och en del övervintrar ju också här så länge det finns öppet vatten. I år har de stora mängderna av svanarna rastat i Kållby, Kråknäs samt i Kronoby, Bråtöby. I båda flockarna har det tidvis funnits uppemot 300 fåglar. Tydligen har svanarna i år valt att rasta vid Kråknäset och inte på Flyna som de vanligen brukar. I flockarna har också funnits ett par mindre sångsvan, en helt annan mera sällsynt art. Sångsvanens återkomst är ju ett roligt och fint vårtecken. För mig personligen betyder svanarnas återkomst dock också en mindre trevlig sak. Nämligen det tacksamma arbetet med att ta hand om alla döda svanar eller avliva svårt skadade svanar som flyger i elledningarna. Årligen torde ett tiotal svanar skada sig eller dö när de flyger i elledningar och varje år händer det också i Pedersörenejden. Igår hände det igen vid Kråknäset. En svan flög i elledningen skadade sig svårt och kunde ej längre flyga. Jag fick ett telefonsamtal och kunde ta mig till platsen efter en timme. Den svårt skadade svanen gick omkring med en flock svanar och man såg på långt håll med kikare att vingen var av och att svanen blödde ymnigt. Efter en spurt på 150 meter i ställvis sugande gyttja lyckades jag få fast svanen med håven. Jag är ingen djurläkare, men jag kunde lätt se att vingen var av på två ställen samtidigt som vingbenet syntes genom fjädrarna. Svanen hade också blött rejält och var helt rödfärgad. Alltså var det enda alternativet att avliva svanen med ett nackskott. Tyvärr! Då vi lämnade platsen återvände en ensam svan till åkern. Det var troligen den avlivade svanens partner som sökte sin kamrat. Svanen lever i något så när livslånga parbindningar, så den här svanen kommer knappast att häcka mera i år, men till nästa år kan det hända att den söker upp en ny partner. 


Jag vill påpeka att jag förstås först meddela polisen om saken som alla gånger tidigare och fick klartecken att avliva svanen. Onödigt att belasta polisväsendet med dessa uppdrag då man kan själv göra det hyggligt bra. Sångsvanen är ju en fridlyst fågel, men enligt djurskyddslagen har man rätt att göra processen kort med en skadad fågel i hjälplöst tillstånd.

Ser du en skadad svan så meddela polisen och därefter någon lokal jägare eller undertecknad som kan ta hand om saken. Hittar eller ser du en redan död svan behöver man eller egentligen får man inte göra något med den. Ligger den på ett besvärligt ställe t.ex. mitt ute på en åker som skall plöjas kan man dock gå och slänga den i skogen, varefter naturen sköter sitt. Utan speciellt tillstånd är det inte lagligt att ta hand om döda svanar för att t.ex. konservera och montera dem (stoppa upp). Ovanstående gäller förstås alla större fåglar såsom tranor och rovfåglar. Är det dock frågan om en mera sällsynt fågel som är skadad kan det finnas intresse av att ta hand om fågeln och försöka få den frisk, men det är förstås omöjligt och inte heller biologiskt eller ekonomiskt motiverat att bekosta veterinärkostnader för för alla sångsvanar som skadar sig årligen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar