torsdag 21 mars 2013

Vårtecken


Utterspår på Huvudsjön
Ett stabilt högtryck med en kall ostlig och nordlig luftström har gjort att våren är sen i år jämfört med de senaste åren. Rejäl kyla på nätterna med temperaturer ner mot -25 grader och även minusgrader mitt på dagen trots strålande vårsol. Trots detta har jag under den senaste veckan kunnat se flera tecken på att våren är i ankommande. Förra veckans onsdag fick jag här vid Huvudsjön se när en utter kom springande rakt över sjön mitt på blanka dagen. Den kom i riktning från Esse å och for mycket riktigt i riktning mot Purmo norra å. Uttern använde dock sig inte av Utterleden utan tog snabbaste vägen fram mellan de två vattendragen. Utterns parningstid börjar nu i mars och då kan den annars så skygga uttern visa sig också rätt allmänt så här på dagen. Flera andra däggdjur däribland räv, hare och lodjur har sin parningstid med början i slutet av februari och under hela mars månad. De kan då röra sig också på dagtid och uppträda oskyggt. Speciellt rävarna brukar kunna observeras allmänt dagtid här vid Huvudsjön när de springer omkring mitt på dagen. Ett annat djur som vaknat ur sin vintersömn är mårdhunden och förra veckan såg jag de första mårdhundsspåren i snön. Mårdhunden brukar komma stundtals ut ur sitt gryt när dagarna blir längre och solen lyser. I samma område kunde jag även hitta spår av tjädern som trevande inlett sitt spel och släpat med vingarna i snön. Även den andra skogsfågeln, orren torde inom kort inleda sitt spel.
 
Förra fredagen var jag ut här i Esse för att lyssna på ugglor och då fick jag höra en slaguggla vid Dunders i Esse. Tyvärr ser det ut som om att sorkstammen skulle ha kraschat under vinterns lopp. Detta har lett till att ugglorna är färre i år än tidigare. Även ugglorna har sin parningstid i mars och ropar ut sina revir under stjärnklara marskvällar- och nätter. På måndagen överraskades jag av en slaguggla som här vid Huvudsjön försökte slå en större hackspett. Även detta skedde kl. 15 på eftermiddagen i fullt dagsljus och kan tyvärr ytterligare vara ett tecken på att ugglorna har svårt att hitta mat under den tjocka skaren. Slagugglan är ju annars en riktig sorkspecialist. På lördagen den 16 mars hörde jag även koltrasten sjunga för första gången i år. Detta skedde i Jakobstad nära församlingscentret. Övriga småfåglar som sjungit aktivt redan en tid är ju annars bl.a. talgoxe och grönfink som ofta börjar sjunga redan i slutet av januari.
 

Spår av järv har observerats i närheten av Gäddsjön mellan Purmo och Lappfors
Observationer av lodjur har fortsatt att strömma in här i Pedersörenejden och enlig min bedöming är det med säkerhet mellan 5-7 lodjur som stundtals rör sig inom vårt område. Denna vecka fick jag också in rapporter om en väntad gäst i våra trakter, nämligen en järv. Järven har under början av veckan rört sig i närheten av Gäddsjön mellan Purmo och Lappfors och korsat bl.a. Utterleden. Järven har kommit från Evijärvi och återvände också dit.
 
Den senaste tiden har också en större flock älgar rört sig i min skog och haft kalas på mina tallplantor. Under flygräkningen var det sex älgar i flocken, men det är svårt att säga hur många de är nu. Skogen som jag äger var redan kalavverkad när jag köpte den och är nu en ung plantskog. Eftersom jag försöker få lite mer mångfald i min plantskog än vad gällande skogsvårdsrekommendationer gör gällande betyder det också  att andelen lövträd är större. Detta gör också att älgarna trivs i min plantskog och har t.o.m. tagit daglega endast ca 50-100 meter bakom stugan. För ett antal år sedan hade älgarna t.o.m. varit inne på tomten och ätit av prydnadsbuskar intill villan när jag var borta. Området här vid Huvudsjön är ett traditionellt vinterbetesområde för älgarna.
 
Onsdagen 20.3 skulle jag på ett möte till Vimpeli och senare hade jag ärende till Äänekoski. Jag passade då på att försöka bonga en smådopping som funnits i närheten av industrin i området. Trots att man nästan dagligen sett smådoppingen i området sedan december ifjol lyckades jag inte få se den och därmed kunde jag ännu inte lägga till en ny art på min fågellista. Däremot såg jag i det öppna vattnet kring industrin 5 storskrakar, en knipa samt en utter.

I det öppna vattnet vid industrin i Äänekoski har en smådopping hållit till hela vintern. Tyvärr fick jag inte se den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar