fredag 31 augusti 2012

Ännu en mårdhund..

Årets andra mårdhund gick i fällan natten till onsdag denna vecka i en gallerfälla som ligger endast ca 2 km från den fälla som gav resultat tidigare. Också denna mårdhund var endast en liten valp, en liten hona som dessutom var mycket mager och i dåligt hull. Allting tyder på att vi har haft åtminstone en kull mårdhundar här vid Huvudsjön. Mårdhunden är ju ett av de däggdjur som kan få flest ungar per kull, uppemot 10-12 ungar i varje kull är inget ovanligt. Därför räknar jag med att ännu fler mårdhundar kommer att gå i fällorna under hösten. Mårdhundsvalparna är ju mycket lättfångade under sensommaren och hösten. Tyvärr är ju valparna så små och pälsen så outvecklad denna tid på åren att det inte lönar sig att ta tillvara pälsen. Enda lösningen är att gräva ner mårdhundarna i skogen. Bättre ur nyttosynvinkel skulle ju vara att fånga dem först med början i slutet av oktober när pälsen är klar, men då blir de betydligt mera svårfångade. De rör sig mindre och tillbringar en del av tiden nere i något gryt. Mårdhunden är ju inte en urspunglig art i Finland utan har spritt sig från utplanteringar i Ryssland. Mårdhunden finns ju nu över hela landet. I och med att mårdhunden kan förekomma i ett så stort antal i markerna kan den decimera andra viltstammar och förorsaka skada på naturen, även om den enskilda mårdhunden är en allätare som också äter bl.a. bär och säd. Man försöker därför med stora insatser att hålla populationen under kontrollen. Att utrota mårdhunden från Finland är ju nuförtiden helt omöjligt.

Jag har egentligen inte ännu inlett fällfångstsäsongen på allvar utan har endast två fällor i gång längs villavägen. Att jag redan fått två mårdhundar är därför en överraskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar