lördag 18 augusti 2012

Algblomning i Kiisksjön

I Kiisksjön i Överlappfors pågår sedan ca 2 veckor en mycket kraftig algblomning av blågröna alger. Kiisksjön har drabbats av algblomning närmare 10 år i rad. Vattnet är nu helt grönfärgat med inslag av blå och lila nyanser. Vattnet liknar mest en ärtsoppa. Algblomningen förorsakas av blågröna alger eller s.k. cyanobakterier. Det är alltså egentligen inte frågan om alger utan om bakterier. Att Kiisksjön drabbats av kraftig algblomning beror på att man tillför och har tillfört de senaste 50 åren sjön allt för mycket näring i form av fosfor och kväve. Näringen härstammar från åkermarken, bosättningen, skogsbruket och pälsfarmen kring sjön. De blågröna algerna undersöktes och artbestämdes senast år 2003 och det visade sig att den dominerande arten är av släktet Anabaena sp. Denna art kan vara starkt giftig och det rekommenderas inte att man simmar i sjön eller använder vattnet på något som helst annat sätt. Eftersom vattnet ser ut som grön målfärg tror jag ingen heller skulle komma på tanken att simma i sjön, men t.ex. husdjur speciellt hundar kan i misstag dricka av vattnet och då drabbas av förgiftning. 
I Kiiskjön pågår en kraftig algblomning och vattnet liknar en ärtsoppa. 
Algblomningen i Kiiskjön har vissa år kommit i gång redan efter midsommar, men nu startade den i början av augusti. Kiisksjön har mått dåligt i flera årtionden och detta har visat sig förutom som algblomning även som syrebrist med åtföljande fiskdöd under vintern. Man har undersökt och föreslagit olika metoder för att restaurera sjön och förbättra vattenkvaliteten. Under detta år pågår ett omfattande projekt med vårdfiske i sjön. Det vill säga att man fiskar bort "skräpfisk" ur sjön, vilket bevisligen är en effektiv metod att få bort näring ur sjön och förbättra vattenkvaliteten. I egenskap av ordförande för Över- och Nederlappfors fiskelag har jag varit den drivande kraften i projektet som vi erhåller ekonomiskt stöd för. Jag skall försöka att redogöra närmare för hur vårdfisket går till och de resultat vi fått i ett senare skede. I detta skede kan jag dock berätta att det finns ofantligt mycket stora rudor i sjön och att vi snart fiskat bort närmare 1000 kilo rudor ur sjön. Ytterligare ett tecken på att sjöns fiskbestånd är i obalans och att sjön mår dåligt.

Den som inte tidigare bevittnat en rejäl algblomning gör nu klokt i att ta en sväng ut till Kiiskjön för att bevittna detta sorgliga skådespel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar