måndag 22 april 2013

Brudand i Jakobstad

En mycket märklig fågel dök upp igår i Kråkholmsfjärden i Jakobstad. Där observerades nämligen en nordamerikansk andfågel, brudand. Brudanden räknas inte till de frilevande fåglarna i Finland utan klassificeras som en parkrymling och således får man inte räkna med den på sin poänglista över sedda fåglar i Finland. Den mycket färggranna fågeln var dock mycket sevärd och då den uppträdde mycket oskyggt och lät sig t.o.m. matas med brödbitar kunde man fotografera den på nära håll. Fågeln lockade ut en massa bongare och även en hel del övrigt folk som annars inte tittar på fåglar. Arten var ny för Kråkholmsfjärden.
 
Brudanden (Aix sponsa) är nära släkt med mandarinanden som också är en mycket färggrann andfågel. Brudanden häckar alltså i hela Nordamerika och liksom vår knipa i trädhåligheter. Den äter vattenväxter och delar av dessa, samt nötter och frön på land. Brudanden föds upp i inhägnad ute i Europa och härifrån härstammar de fåglar som påträffas i Finland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar