måndag 11 februari 2013

Lodjur nära bebyggelse i Esse

Ett lodjur har under helgen rört sig i Esse nära farmer och bebyggelse. Spår av lodjuret observerades på fredagen i Skrattlass och natten till söndagen jagades lodjuret upp i ett träd nära en pälsfarm i Värnum. Lodjuret stannade i trädet en god stund och ett tiotal personer fick se ett lodjur för första gången i sitt liv. Efter detta fortsatte lodjuret på morgonnatten att röra sig intill bebyggelse vid Björknäs mellan Värnum och Bäckby. Spåren fortsatte över Karsjärv till Freinstein i Bäckby där lodjuret gick på gräsmattan och var endast ca 5 meter från stugknuten. Spåren fortsatte genom Sommarslandet och Storgjuto till Fällbacka i Ytteresse där lodjuret tagit daglega på en stor sten. Efter detta har lodjuret inte synts till och är troligen kvar i området. Lodjuret är troligen ett ungdjur och det finns en risk att det är utsvulten. Det kan hända att lodjuret observeras flera gånger inne i byarna och eventuellt kan en del tamkatter "försvinna" inom en nära framtiden. Förhoppningsvis förstår lodjuret att dra vidare, annars kan det bli aktuellt för jägarna att försöka skrämma bort lodjuret.
Lodjursspår intill bebyggelse vid Freinstein i Bäckby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar