onsdag 17 oktober 2012

Nyheter om Utterleden

Arbetet med Utterleden fortsätter och jag har jobbat intensivt med vandringsleden de senaste veckorna. Till min hjälp har jag haft Anders Backlund från Lappfors. Vi har nu röjt och märkt leden fram till och med Tranusjön i Överpurmo. Karta över den del av leden som är klar finns på Pedersöre kommuns hemsida på följande address http://www.pedersore.fi/download/4686/Utterleden_2012-2.pdf. Speciellt området kring Gäddsjön som är spångad är mycket vackert och sevärt, men också hela sträckningen längs Purmo norra år och vindskyddet vid Rensforsen är mycket bra. Längs Purmo norra å saknas ännu dikesbroar så den som vill prova på leden i detta skede bör vara beredd att hoppa lite över diken. Också vindskyddet på Cigarrholmen vid Skjorsmossen är ett fenomenalt bra ställe. Det kommer också goda nyheter från Överpurmo. Ett vindskydd kommer att placeras vid Nars som således blir en mycket viktig knytpunkt längs leden. Dessutom kommer vi antagligen att få placera ett vindskydd på ett Natura 2000-område vid Kalljärv fågelsjö, detta blir således också ett av ledens absoluta bästa ställen. Jag informerar mera om leden allt eftersom. Helt klar blir leden först nästa vår, bl.a. måste vi få ut spångar nu under vintern bl.a. vid Dragsjön.


Anders Backlund märker ut vandringsleden längs Purmo norra å

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar